Merania

Ak máte záujem, zistiť ako ste na tom z hľadiska kondície a zdravotného stavu je možné absolvovať špeciálne merania. 

Merania sú dôležité z hľadiska získania konkrétnych informácií o stave Vášho tela, o Vašej kondícií a následne o Vašej vízii do budúcna.

1.  ZÁKLADNÁ ANALÝZA
Základným meraním zistíme metabolické parametre Vášho tela (tzv. metabolická analýza) kde sa dozviete:

  • skladbu Vášho tela
  • pomer vnútorného tuku
  • Váš metabolizmus
  • mineralizáciu kostí
  • množstvo vody v organizme
  • metabolický vek

2. OSOBNÁ KONZULTÁCIA
Konzultácia je náväzná na meranie č. 1, kde sú prepočítané údaje o pitnom režime, nosnosti Vašej kostry a metabolizme.

Samotný metabolizmus je predmetom konzultácie, s podrobným vysvetlením faktorov, ktoré ho ovplyvňujú.

Zároveň absolvujete špeciálne merania zamerané na vnútorné orgány a Váš zdravotný stav.

Cieľovým východiskom je zmena životného štýlu s odborníkom v danej oblasti. 
Následná úprava jedálnička a odborné vedenie počas celého programu.

Jedálniček a program je vytvorený na mieru pre každého človeka, podľa jeho potrieb.